Něco pro obecní analytiky

27.03.2019

Pro lepší orientaci v objemu vypouštěných balastních vod jsem založil proměnou balastní vody, která vyjadřuje vztah = ( vypouštěné vody ČOV - (čerpaná obecní voda + čerpaná hotelová voda)). Tato položka je vyjádřena v grafu a představuje objem vody z cizích zdrojů.M.S.