Práce zastaveny

16.11.2018

Přes veškerou snahu vyřešit dopravní situaci v Radešíně ještě před zimou jsme vzhledem k novým okolnostem zastavili veškeré práce na zpevnění ploch. Do zimy bude pouze zabezpečen výtok rybníka aby zde nedošlo k úrazu.

Pro informaci CENOVÁ NABÍDKA ODSTAVNÉHO PARKOVIŠTĚ

Rozměry parkoviště cca 35m x 30m

Zemní práce 80 hod x 800 Kč = 64 000 Kč

Doprava kameniva v závislosti na množství odvezeného materiálu 1á 30 000 Kč

Drenážní potrubí cca 180 bm 7800 Kč

Geotextilie 4 ks 4450 Kč

Kamenivo 32/63 Zvole 410 t x 180 Kč 73 800 Kč

Kamenivo 16/32 lom Mirošov 90 t x 263 Kč 23 670 Kč

Kamenivo lom kámen netříděný 60 t x 236 Kč 14 160 Kč

Pronájem Vibračního válu cca 4 dny x 7200 Kč 28 800 Kč

Cena uvedená bez DPH...............246 680 Kč

Cena uvedená vč. DPH................298 483 Kč

Cenovou nabídku vypracoval Michal Tulis.