Osobní iniciativa

19.04.2020

Je otázkou jestli obec uhradila místostarostce Tulisové cestovní náhrady na výlet do Prahy. Pokud ne, tak asi jedinou odměnou bude pochvala před nastoupeným zastupitelstvem. Místo nesmyslného potvrzení, které přivezla, bylo asi jednodušší se po cestě z radnice zastavit na hotelu, kde by jsme ji kupní smlouvu na vrt rádi dali. Další otázkou může být co v této těžké době, kdy restaurace a hotely sotva přežívají vede zastupitele k takové aktivitě. A tak snad pro úsporu dalších nákladů dáváme k dispozici kupní smlouvu, odhad a seznam předaného movitého majetku od ČSÚ. Jako podporu samozřejmě vnímáme, že obec odsouhlasí současné zavření všech tří přístupových silnic do obce, ale co nato říkají občané ?