Hájovna

08.10.2021

Až intervence zástupců obce v Jihlavě zastavila přestavbu původní hájovny v Radešíně. Proti souhlasnému stanovisku Nového města uvádí viz. příloha a zde malý kousek textu z přílohy.

Podnět k přezkumu podala obec Radešín, Radešín č. p. 58, PSČ 59255 (dále jen "navrhovatel"), prostřednictvím místostarostky obce Mgr. Jolany Tulisové. Navrhovatel nesouhlasí se závěry závazného stanoviska, kterým úřad územního plánování určil, že záměr je přípustný. Navrhovatel se domnívá, že záměr je v rozporu s podmínkami územního plánu.

Snad jen snaha zachovat původní ráz vesnice může zaznít na obhajobu  a pak lze i pochopit  jejich neomítnuté domy. Podobu změn posuďte sami.