Investice obce do ČOV 

10.10.2019

Na Obecním webu je zmínka o obecních investicích do ČOV, rád bych se ohradil k jejich smysluplnosti. Byly celkem tři první spočívala v zvukové izolaci stávající strojovny a měla zajistit menší hluk, protože stížnosti neustaly následovala zmiňovaná investice do aerace jako náhrady za mechanický kesener. Aerace v instalované podobě nezajistila dostatečné provzdušnění aktivační nádrže a mechanický čeřič zůstal v provozu. Poslední loňská investice posunula výustní objekt na Bobrůvce cca o 200m. Můžete posoudit sami jestli některá z nich mohla ovlivnit kapacitu čističky. Dle mého názoru měly zajistit klid v obci, což se v závěru stejně nepodařilo.