Příprava mantinelů kluziště a instalace světel v coolně

14.12.2019