I v letošním roce se uskutečnilo tradiční hrabání listí v naší obci za velké účasti občanů a členů našeho sboru.

Nefoťte na svých soukromých pozemcích zastupitele obce ani jiné cizí osoby můžete se dostat do podobných problémů jako my. Každopádně je to v řadě udání první vlaštovka z Úřadu pro ochranu osobních údajů.